Energoaudits

Padomju laiku projektēšanas standarts noteica, ka telpās gaisa apmaiņa tiek nodrošināta caur logu neblīvumiem. Tādēļ, tiklīdz padomju laikā būvētai mājai ieliekam divkāršus vai pat trīskāršus stikla pakešu logus, nākas secināt, rodas ventilācijas problēmas. Izvēloties apkures sistēmu un logus, lieti noderēs mūsu energoauditora konsultācija. Diemžēl, vairums siltumsistēmu un ventilācijas jomā strādājošo uzņēmumu šādu pakalpojumu nepiedāvā un sistēmas projektē bez tiešas un kompleksas sasaistes ar energoefektivitātes faktoriem.